Etkinlikler

HÜKSAM Etkinlikleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Kadın Sağlığı Açısından Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin Neresindeyiz Broşür için tıklayınız..

25 Kasım Etkinliği

 

2009-2010 Aylık Konferanslar Serisi

**26 Mayıs 2010 "Geçmişten günümüze Seks İşçiliği" Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı

**7.Nisan 2010 "Kadın ve Ensest" Konuşmacı: Yazar Meltem Arıkan

**16 Şubat 2010 "Yaşam Tarzının Doğurganlığa Etkisi" Konuşmacı: Doç. Dr. Füsun Terzioğlu

**17 Aralık 2009 "Tıpta Cinsiyetçilik" Konuşmacı: Doç. Dr. Serap Şahinoğlu

**HÜKSAM'ın 2009-2010 öğretim yılı içinde düzenlenen konferanslar serisinin ilki 19 Kasım 2009 tarihinde yapılmıştır. Prof. Dr. Aylin Görgün Baran "Sosyolojik Açıdan Toplumsal Cinsiyet" başlıklı bir konuşma yapmıştır.

 

Göç ve Kadın Sempozyumu: 11 Mart 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen sempozyuma uluslararası katılım olmuştur.

Sempozyumda yapılan sunumlar için lütfen konu başlıklarını tıklayınız.

Açılış Konuşması Prof. Dr. Sevkat Bahar Özvarış

Göç ve Kadın Konferansı- Blandine Mollard

Göç ve Kadın Paneli
Göç Dinamikleri ve Kadın- Helga Rittersberger Tılıç
Göç, Kadın ve Üreme Sağlığı- Tunga Tüzer
Avusturya'da Göçmen Kadınların Sorunları- Sibel Akgün
Türkiye'de Evlenerek Almanya'ya Göç Eden Kadınların Sorunları- Birsen Şahin

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu: 24 Mart 2009 tarihinde Ankara’da Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Tabip Odası, Engelliler Konfeder asyonu ve Türk Hemşireler Derneği ile ortalaşa düzenlenen Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumuna ilgili taraflardan yoğun ilgi görmüştür.
Sempozyumun sabah oturumunda yapılan "Engelli Kadın İçin Sağlık Nerede?" başlıklı ikili konferansın konuşmaları için tıklayınız.

Psikolog Şule Akdağ
Prof. Dr. Şahika Yüksel

Panel konuşmaları için başlıkları tıklayınız.

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Engellilik- Doç Dr. Zehra Dökmen
Engelli Kadınların Sağlık Sorunları ve Beklentileri- Fatma Oytun
Engelli Kadın Dostu Sağlık Hizmetleri- Prof. Dr. Süheyla İnal
Kadının Adı Yok, Engelli Kadının Hiç Yok - Av. Turhan İçli

Öğleden sonra yapılan çalıştayların sonuç bildirgeleri için başlıkları tıklayınız.

  1. Grup: Sivil Toplum Kuruluşlarının Engelli Kadın Konusundaki Yol Haritası
  2. Grup: Sonradan Engelli Olan Kadınların Sağlık Sorunları
  3. Grup: Engelli Kadın ve Cinsellik
  4. Grup: Engelli Yakını Olmak
  5. Grup: Engelli Kadın ve Sağlık Konusunda Araştırma ve Projeler

I. Kadın Sağlığı Kongresi: 20-22 Mart 2008 tarihinde Ankara'da geniş katılımın sağlandığı I.Kadın Sağlığı Kongresi düzenlenmiştir.

I. Kadın Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi

I. Kadın Sağlığı Kongresi görüntüleri için tıklayınız... (Hacettepe İnternet TV)

I. Kadın Sağlığı Kongresi Kadına Yönelik Şiddet Kongre Kitabı için aşağıdaki resmi tıklayınız.
I. Kadýn Saðlýðý Kongresi Kadýna Yönelik Þiddet

2002 yılında Endonezya’nın çeşitli kadın kuruluşlarının yöneticileri, 5 parlamenter ve din adamlarından oluşan 17 kişilik bir grup, HÜKSAM ile bağlantı kurarak merkezimizi ve H.Ü.-Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi’niTürkiye’de İsteyerek Düşüklerin Yasallaşma Sürecini incelemek ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla ziyaret etmiştir. Bu amaçla, bir günü seminer şeklinde süren 3 günlük bir programın organizasyonunu ve ev sahipliğini merkezimiz yapmıştır.

14 Mart 2003 tarihinde Mamak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 250 kadının katıldığı “Kadın Sağlığı Eğitim Çalışmasıgerçekleştirilmiştir.

Merkezin yönetim kurulu üyeleri tarafından 2004 yılında “Kadın Sağlığı” konusunda Sivas'ta bir konferans verilmiştir.

6-7 Mart 2004 tarihinde Ankara Tabip Odası işbirliği ile “Küreselleşme ve Kadın Sağlığı Sempozyumu”düzenlenmiştir. Sempozyumda temel olarak küreselleşmenin kadın üzerindeki etkilerinden sağlık boyutunun ele alındığı iki panel, bir konferans yer almış ve serbest bildiriler tartışılmıştır. Sempozyumda HÜKSAM Yönetim Kurulu üyeleri ve HÜKSAM Kadın Çalışma Grubu çeşitli konularda sunumlar yapmışlardır.

Kadın Emeği Platformu: 2005 yılı içinde çalışmalarına başlayan, Türk-İş'in koordinasyonunda, ILO ve UNFPA işbirliği ile çok sayıda kurum ve kuruluşun ortaklaşa çalışmalar yürüttükleri Kadın Emeği Platformu kapsamında "Kadın Emeği ve Sağlık", "Kadın Emeği ve Eğitim", "Kadın Emeği ve Çalışma Hayatı", "Kadın Emeği ve Sendika" ve "Kadın Emeği ve Hukuk" alanlarında toplam 5 çalışma grubu oluşturulmuştur. Platform 2005 yılında komisyon raporlarından oluşan bir kitapçık hazırlamıştır. Sözkonusu kitapçıkta her alanla ilgili mevcut durum ortaya konmuş, ana sorun alanları belirlenmiş, kısa ve uzun vadede yaşama geçirilebilecek somut çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Raporda Merkezimiz tarafından hazırlanan "Kadın Emeği ve Sağlık" konusunda bir rapor da yer almaktadır.

Yaşlanan Kadın Sempozyumu: HÜKSAM ve H. Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (H. Ü. GEBAM) "Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde 2005 yılı için ortaklaşa bir etkinlik gerçekleştirmişlerdir. Açılışına Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Tunçalp Özgen'in de katıldığı etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanımızın Sayın eşi Semra Sezer Hanımefendi bir konuşma ile yapmışlardır. Sempozyumda başlıca Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Yaşlanan Kadın, Yalnızlık - Yoksulluk - Yaşlılık, Yaşlılık ve Üretkenlik, İhtiyarlamadan Yaşlanmak, Yaşlanan Kadının Sağlık Sorunları, Menopoz ve Sonrası - Üreme Sağlığı Sorunları, Zihinsel Sağlık, Yaşlılıkta Estetik, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Yaşlanan Kadın ve Sivil Toplum Kuruluşları, Yaşlanan Kadın İçin Çevre Düzenlemeleri konuları işlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenmiş olan, uzman kişilerin katılım ve katkılarıyla konu ile ilgili geniş kitlelerin bilinçlendirildiği "Yaşlanan Kadın" Sempozyumu, aynı zamanda Üniversitemiz bünyesindeki Merkezlerin ortak çalışmalarına öncü olması açısından da önem taşımaktadır. Sempozyumda "Yaşlanan Kadın Gazetesi" çıkarılmış ve sempozyuma davetli olan konuşmacıların sundukları bildiriler kapsamlı olarak HÜKSAM ve HÜGEBAM web sayfalarında yayınlanmıştır.

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün yeni kabul edilen teşkilat yasası gereği oluşturulan "Danışma Kurulu"nda HÜKSAM'dan Müdür ve bir Müdür Yardımcısı yer almıştır. Kurul 2006 yılı içerisinde iki kere toplanarak çalışmalarına başlamıştır.

“Gençler İçin Birlikte Çalışalım” Paneli: 2006 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik bir faaliyet yapılması konusunda çalışmak üzere Merkezimiz bünyesinde bir grup oluşturulmuş olup, 21-23 Mart 2006 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün de destekleriyle Beytepe ve Merkez Kampüslerde "Gençler İçin Birlikte Çalışalım" konulu iki panel düzenlenmiştir. Bu Panelde, bir öğrenci, üç Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve Rektör Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Nuran Özyer de yer almışlardır.

CEDAW 6. Ülke Raporu Hazırlık Toplantısı: Ülkemiz, 1985 yılından bu yana taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine (CEDAW) her dört yılda bir ülke raporu sunma yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu yükümlülüğü ülkemiz adına T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yerine getirmektedir. Ülke raporuna ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri içeren taslak rapora ilişkin olarak 9-10 Nisan 2007 tarihlerinde "CEDAW 6. Ülke Raporu Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. 5 ayrı çalışma grubunu içeren söz konusu toplantı sırasında, HÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın "Sağlık" çalışma grubunun moderatörlüğünü üstlenmiş, toplantı sonunda bir sunum yapmış ve raporun Sağlık bölümünü hazırlayarak Genel Müdürlüğe iletmiştir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı: Ülkemizde aile içinde kadına yönelik her tür şiddetin önlenmesi ve şiddet gören kadınlara gerekli hizmetlerin sağlanması ve aynı zamanda şiddete maruz kalan kadının varsa çocuk/çocuklarını koruyacak önlemlerin alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nın oluşturulması ve uygulanması taahhüt etmiştir. Sözkonusu Eylem Planının hazırlanmasında HÜKSAM YK üyeleri tarafından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. 13-15 Temmuz 2007 tarihleri arasında Abant'ta çok sayıda kamu kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, üniversite çalışanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı taslağı üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

 

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Temmuz 2018
Yasal Sorumluluk Sınırı