Yönetim

Prof. Dr. Lale Taskin

1969 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olan Dr. Taşkın, mezuniyetinden bu yana aynı kurumda  Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmış, 1977 yılında hemşirelikte doktora eğitimini tamamlamış, 1986 yılında Yrd.Doç., 1992 yılında Doçent, 1999 yılında Profesörlük derecesi almıştır.

H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Taşkın aynı zamanda   H.Ü Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) müdür yardımcılığı ve T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini  de sürdürmektedir.

Taşkın’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış  makaleleri ve yazarlığını yaptığı “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği”; çeviri editörlüğünü yaptığı “Yüksek Riskli Gebelikler”; İki bölümde yazarlık  yaptığı “Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı”; editörler grubunda yer aldığı “Ebe ve Hemşireler İçin Uygulama Rehberi” isimli kitap çalışmaları vardır.
 ltaskin@hacettepe.edu.tr

 

İş Adresi: Hacettepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği AD Başkanı
İş Telefonu: 0312 3051580-o312 3051446
Faks: 0312 312 70 85

 

KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ YAYINLAR (SON ON YIL)

 • Taşkın,L.”Major Barriers to Breastfeeding Education and Urbanisation”.Nüfus Bilim Dergisi.Ankara. Vol 20, 1998
 • Akkuzu G., Taşkın L.(2000) “İmpact of Breast-Care Techniniques on Prevention of Possible Postpartum Nipple Problems, Professional Care of Mother and Child Vol 10, No 2.
 • Eroğlu K., Akkuzu G., Vural G., Özbay DB., Taşkın L., Haberal A., (2001) “Postpuerperal ve Erken Postpartum RİA uygulamalar ile Puerperal RİA uygulamalarının Etkinlik ve Komplikasyon İncelemesi”. I. Uluslar arası&II.Ulusal Üreme Sağlığı AP Kongre kitabı.
 • Taşkın L (2002). “ Onkoloji Hemşireliğinin Neresindeyiz”. VIII Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi kitabı” Antalya
 • Eroğlu K., Akkuzu G., Vural G.,Özbay DB., Taşkın L. Ve diğ. (2003) “Postpartum ve Postpuerperal- interval RİA Uygulanan Hastalarda Genital Enfeksiyon Görülme Sıklığının Analizi”. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve AP Kongre kitabı.
 • Daş Zehra., Taşkın L. (2003). “Adölesanlara Yönelik Üreme Sağlığı Eğitim Modelinin Etkinliği” 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve AP Kongre kitabı. Ankara
 • Taşkın L. (2004) Uluslar arası Sözleşmeler Işığında Kadının Durumu”. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi. 8(1),
 • Karaçam Z., Öz F., Taşkın L. (2004) “ Postpartum Depresyon- önleme, erken tanı ve bakım” Sağlık ve Toplum. 14(3)
 • Eroğlu K., Akkuzu G., Vural G., Özbey D., Akın A., Taşkın L., Haberal A.,(2004) “ Comparison of Efficacy and Complication of İnsertion of IUD in Post Plasental Postpartum Period and Postpuerperal/interval Period” . The European Journal of Contraception&Reproductive Health Care. Vol 9(1)
 • Eroğlu K., akkuzu G., Vural G., Dilbaz V., akın A., Taşkın L., Haberal A.(2006) Comparison of efficacy and complications of IUD insertion in immediate postplacental/early postpartum period with interval period: 1 year follow-up. Contraception. 2006 Nov;74(5):376-381. Epub 2006 Sep 15.
 • Demirtas B, Taskin L, Ergocmen B. “Cultural Values That Effect Breastfeeding.” The  European Journal of Contraception & Reproductive Health Care”  Vol: 11, Sayı: 1, 2006,   Turkey.
 • Taşkın L., Işık G. I. Basamak sağlık kuruluşlarında verilen perinatoloji hizmetlerinde ebe ve hemşireler” H.Ü HYO dergisi Vol 13 sayı 2 2006
 • Taşkın L., İnanç N., Okumuş H. (2006). Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı  Hemşirelik Müfredatı. Avrupa Birliği Türkiye Üreme Sağlığı Programı Mezuniyet Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi. T.C Sağlık Bakanlığı Yayını.  Ankara
 • Taşkın L., (2007). Dünya’da ve Ülkemizde meme kanserinin önemi. Ulusal  Meme Hastalıkları kongre kitabı.  Ankara
 • Vefikuluçay D; Zeyneloğlu S; Taşkın L; Eroğlu K;. “Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları”. H.Ü H.Ü SBF Hemşirelik Bölümü Dergisi. 14(2) temmuz-aralık 2007.
 • Pınar G., Taşkın L., Eroğlu K. Başkent Üniversitesi yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları. H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi . Vol 15. Sayı 1. Ocak –Haziran 2008
 •  Asst. Prof. Dr. Gülcihan Akkuzu1, Prof. Dr. Gülşen Vural 2, Prof. Dr. Kafiye Eroğlu3, Assoc. Prof. Berna Dilbaz (Md) 4, Prof. Dr. Lale Taşkın3   Prof. Dr. Ayşe Akın (Md) 5 And Assoc. Prof. Ali Haberal (Md) 4 .Reasons For Contınuatıon Or Dıscontınuatıon Of Iud In Postplacental/ Early Postpartum Perıods And Postpuerperal/Interval Perıods At One Year Follow-Up. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.
 • Şengül Yaman Efe1, Lale Taşkın2, Kafiye Eroğlu2 Türkiye'de Postnatal Depresyon ve Etkileyen Faktörler Journal of the turkish German Gynecelogical Association 2008

KİTAP ÇALIŞMALARI

 • Taşkın L., (2005) “Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği” VII. Baskı. Sistem Ofset Ankara
 • Gilbert H., Harmon J. (Taşkın L. Çeviri Editörü).  (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum. Palme Yayıncılık. Ankara
 • Ed: Taşkın L., Eroğlu K., Terzioğlu F., Vural G., Kutlu Ö., “Doğum ve Kadın Sağlığı Dersi Uygulama Rehberi” Palme Yayıncılık. Ankara

KİTAP- Bölüm Yazarlığı

 • 1-Taşkın L, "Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri”. Doğum ve Kadın Hastalıkları El Kitabı.(Editör:Coşkun,A). İstanbul.Vehbi Koç Yayınları.No:10,1996.

 

 • 2-Taşkın L, " Üreme Sistemi Enfeksiyonları ". Doğum ve Kadın Hastalıkları El Kitabı.(Editör:Coşkun,A).İstanbul.Vehbi Koç Yayınları No:10,1996.
 • 3-Taşkın L., Akkuzu G., Işık G. “Anne Sağlığı” . Aile Yaşantısı Eğitimi. Ed. Bener Ö., sy:  67-88. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası. H.Ü Ev Ekonomisi Bölümü. Ankara. 2003

 

 

 

 

KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ PROJE VE KOMİSYON  ÇALIŞMALARI,

(son beş yıl)

 • H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Dersini Güçlendirme Alt Yapı  Projesi. Proje sorumlusu. H.Ü Bilimsel Araştırmalar Birimi..2004-2008

 

 • Doğum Sonu Bakım Bilim Kurulu üyesi  ,Doğum sonu bakım klinik protokollerinin oluşturulması Projesi. Sağlık Bakanlığı AÇS Gn. Md. 14 şubat 2008…..
 • Türkiye Üreme Sağlığı Projesi.  Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı  Mezuniyet Öncesi
 • Eğitimini   Güçlendirme Projesi  Müfredat Geliştirme Çalışma  Grubu üyesi. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Gn  Md. 2005- 2006 

 

 • Postplasental ve Erken Postpartum RİA Uygulamalarının Etkililik ve Komplikasyonları. Araştırma Projesi, Araştırmacı. H.Ü Hemşirelik Yüksekokulu- H.Ü Araştırma Fonu. 2004-2006
 • Türkiye Üreme Sağlığı Projesi. Asistanların Hizmetiçi Eğitim ile ilgili Üreme Sağlığı  Hizmetlerinin Kalitesini Artırma  Projesi yönlendirme kurulu üyesi. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Gn Md.Yönlendirme  Komitesi   2001-2003

 

KADIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SUNUMLAR
Son beş yıl

 • Taşkın L (2003) “Kadına Özgü Kanserlerden Korunma ve erken tanı ”. I. Basamakta Sağlık Çalışanları için Kurs Programı T.C. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Md. Ankara, Konuşmacı

 

 • Taşkın L. “Perinatoloji Hizmetleri” konferans. (2003). Perinatal Tıp Kongresi İzmir, konferans
 • Daş Zehra., Taşkın L. (2003). “Adölesanlara Yönelik Üreme Sağlığı Eğitim Modelinin Etkinliği” bildiri 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve AP Kongresi. Ankara bildiri
 • Taşkın L (2004) “Menopoz-Osteoporoz”.  İl Sağlık Md. Hizmet içi Eğitim  

Kursu, Konuşmacı

 • Taşkın L. (2004) “Jinekolojik Kanserlerde Risk Faktörleri ve Korunma” konferans.  IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 4-8 mayıs.Antalya, Konferans
 • Taşkın L.(2004) “Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Sağlığı”. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Toplantısı. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas. Konferans

 

 • Taşkın L (2005) “İnfertilite Hemşireliğinde Geleceğe Bakış”.4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve AP Kongresi. Ankara. İnfertilite Kursu. Eğitici
 • Taşkın L. (2005) “Sağlık Sistemi İçinde Hemşirelik Hizmetleri”. Çukurova Üniversitesi Adana. Konferans

 

 • Pınar G., Taşkın L., Eroğlu K. (2005) “Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları” 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri 28 eylül- 1 ekim 2005 GATA Ankara. Bildiri
 • , “ jinekolojik kanserlerden korunma ve erken tanı. Konferans . 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Nisan 2006 Antalya.

 

 • Demirtas B, Taskin L, Ergocmen B. “Cultural Values That Effect Breastfeeding.” 9. Congress of    European Society    Contraception3-6 mayıs 2006 İstanbul, Bildiri
 • Kısa S., Taşkın L. (2007) “Vajınal enfeksiyonların tanılanmasında semptom yaklaşımının geçerliliği”  5. Uluslar arası üreme sağlığı kongresi. 19-22 nisan Ankara Bildiri

 

 • “Dünya’da ve Ülkemizde Meme Kanserinin Önemi”.  Konferans. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 5-9 eylül 2007 Ankara. Konferans
 • Taşkın, L., Eroğlu, K., Terzioğlu, F., Vural, G., Kutlu, Ö., Akkuzu, G., Demirtaş, B., Daş, Z., Koç, G., Zeyneloğlu, S., Vefikuluçay, D., Gülen, H., (Uluslararası Poster Tebliğ)“Enhancing Women’s Health Nursing Lesson Application Skills”, III. International Nursing Management Conference “The Power of Nursing: Journey to Excellence”, 9-11 November 2006, Kuşadası.

 

 • “Türkiye’de kadının sağlık, sosyal ve hukuksal Durumu” panelinde “toplumsal cinsiyet rolünün sağlığa etkisi” konulu sunum. Hiti Üniversitesi 8 mart dünya kadınlar günü etkinliği. 8 mart 2008 Çorum
 • 11. Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi. Hemşirelik programı bilimsel ve düzenleme kurul üyesi. Konuşmacı. “ jinekolojik kanserlerde risk faktörleri korunma, erken tanı ve hemşirelik”. 30 nisan- 3 mayıs 2008 Antalya Belek.

 

 

 

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2018
Yasal Sorumluluk Sınırı