Duyurular

SEKİZ MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olma çabası yüzyıllardır süregelen bir mücadeledir. Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel özünü, emekçi kadınların mücadele geleneğini ve azmini unutmadan, 8 Mart’ı kadının hakları ve statüsü açısından gelinen noktayı göstermek, toplumun ve karar vericilerin dikkatini bu konuya çekebilmek için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz.

Kadınların okuma-yazma oranı, eğitime devam etme durumu, karar verme mekanizmalarında bulunması, çalışma yaşamına ve siyasi yaşama aktif katılımı ve kadın sağlığı konusundaki göstergeler açısından değerlendirildiğinde, tüm çabalara ve ilerlemelere rağmen ülkemizdeki durum, hala olması gerekenden çok uzaktır. İmzalanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD), IV. Dünya Kadın Konferansı (Pekin Konferansı)” gibi uluslararası belgelerde taahhüt edilen pek çok söz hala yerine getirilememiştir.

  • Okuma-yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır.
  • Yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranı kadınlarda %13.1’dir.
  • Kadınlarda işgücüne katılma oranı %33.8 iken, erkeklerde bu oran %72.1’dir. Yani kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından azdır.
  • Kabinede yalnızca iki kadın bakan bulunmaktadır.
  • Her 10 kadından yaklaşık 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.
  • Parlamentoda kadın milletvekili oranı %14.9’dır.
  • Sadece 2017 yılı içinde 409 kadın cinayeti ve 387 çocuğa yönelik cinsel istismar vakası rapor edilmiştir.
  • Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksine göre, 144 ülke arasında 131. sırada yer almıştır.

Toplumsal cinsiyet kalıpları, başta kadınlar olmak üzere, tüm toplumu etkilemeye devam etmekte, çocuklarda cinsiyet seçimi, cinsel istismar, kadına yönelik şiddet, namus cinayetleri gibi kabul edilemez uygulamalar hala sürmektedir. Bütün bunlara, günümüzde kadını ikinci sınıf vatandaş olarak ayrı bir kalıba koyma çabalarını da eklersek, Türkiye’de kadınla ilgili gündem hala çok doludur.

Birleşmiş Milletler’in Dünya Kadınlar Günü 2018 teması; “Hemen şimdi: kırdaki ve kentteki aktivistler kadınların hayatlarını dönüştürüyor” olarak belirlenmiştir. Bu tema, dünya genelinde, kadın hakları, cinsel taciz, şiddet ve kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele, daha eşit bir gelecek ve adalet için küresel boyutta harekete geçmeye dikkat çekmektedir. Hareketin temel amaçlarından biri de kadınların hem kırsal, hem kentsel alanda güçlenmeleridir. Kadınların 1857’nin 8 Mart’ında “Ekmek ve Gül” talebinde olduğu gibi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bütün türlerinden uzak, eşit, özgür ve nitelikli bir yaşama sahip olması tüm insanlığın geleceği için vazgeçilmez bir amaç olmalıdır.

Saygılarımızla,

HÜKSAM Yönetim Kurulu

"Cinsel İstismara Uğrayan Mağdurun Tecavüzcüsü ile Evlendirilmesi ve Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılmasına İlişkin Önerge'ye İlişkin Görüşümüz

Özgecan'ın Ardından.. Esaretler Ülkesinde Kadın Olmak Devamı için tıklayınız..

6. CEDAW Ülke Raporuna ilişkin CEDAW Komitesi Nihai yorumları için tıklayınız...

*Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı-DSÖ İşbirliği Merkezi’nin Dünya Sağlık Örgütü desteği ve Başkent Üniversitesi Kadın, Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile yürüttüğü “Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle İlgili Görüş ve Algılamaları” araştırmasının sonuçlarının duyurulduğu  toplantının sonuç bildirgesi için tıklayınız...

* Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (DE), Internationaler Bund (DE) ve Educational Consultancy Services Co. (EDUSER) (TR), kuruluşlarının birlikte oluşturduğu konsorsiyum ile, “Technical Assistance on Women’s Shelters for Combating Domestic Violence-EuropeAid/131322/D/SER/TR” isimli 3 yıllık Avrupa Birliği projesinin ihalesini kazanmıştır."

* Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) ile Uçan Süpürge’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da  birlikte düzenlediği “15.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali” kapsamında 14 Mayıs 2012 tarihinde “Vavien”, 15 Mayıs 2012 tarihinde “Uçurtmayı Vurmasınlar” ve 16 Mayıs 2012 tarihinde sanatçı Hale Soygazi’nin katılımıyla “Bir Yudum Sevgi” filmlerinin gösterimi Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Yeşil Salon’da saat 17.30'da yapılmıştır.

* Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)’nin birlikte düzenlediği 8 Mart 2012 Perşembe günü saat 13.00’de Beytepe Yerleşkesinde Mehmet Akif Ersoy Salonunda Konuşmacı Doç Dr. Bedriye POYRAZ tarafından yapılan “Kadın ve Medya” konulu konferansın programı ektedir (ppt formatındadır).

* 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü bağlamında Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile 30 Kasım 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde "2011 Ankara Kadın Sığınmaevleri Günleri" sempozyumu düzenlenmiştir. Ayrıntılı program için tıklayınız...

* Uçan Süpürge'nin Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği Çocuk Gelinler projesinin Ankara etabında, 20-30 Haziran tarihleri arasında Ankara’nın 24 ilçesinde film gösterileri, söyleşiler yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

14. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-12 Mayıs 2011 tarihlerinde HÜ Rektörlüğünün desteği ve HÜKSAM'ın katkılarıyla ülkemizde ilk defa gösterilecek filmler, film sonrası sanatçılarla söyleşiler ve sürpriz etkinliklerle Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde yapılmıştır.

* Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (HÜKSAM) tarafından düzenlenen aylık konferanslar etkinliği çerçevesinde, 8 Nisan 2011 tarihinde Dr. Çiğdem ESİN (University of East London Psychosocial Studies)  HÜ Sıhhiye Kampusu Kongre Merkezi  S Salonunda "Disiplinli Pazarlıklar: Ankara'da Bir Grup Üniversiteli Kadının Cinsellik Anlatılarını Dinlemek... " başlıklı bir konferans vermiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...(pdf formatındadır)

* Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 8-9 Mart 2011 tarihleri arasında Hacettepe Kültür Merkezinde "II. Ulusal Kadın Kalp Sağlığı Sempozyumu" düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...(pdf formatındadır)

* HÜKSAM aylık konferans serilerinin ikincisi 28 Ocak 2011 tarihinde düzenlemiştir. Sayın Prof. Dr. Gülriz Uygur'un vereceği “Toplumsal Cinsiyet Açısından Yasal Durum” konulu konferans saat 12.30 da HÜ Sıhhiye Kampusu Tıp Fakültesi Konferans 1 salonunda yapılmıştır.

 

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Temmuz 2018
Yasal Sorumluluk Sınırı