Yönetim

HÜKSAM Yönetimi

Prof. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış (Müdür)

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nüket Örnek-Büken (Müdür Yrd.) 

HÜ Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Koca-Arıtan (Müdür Yrd.)

HÜ Spor Bilimleri Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyeleri

1. Prof. Dr. Kadriye Bakırcı  

HÜ Hukuk Fakültesi

2. Prof. Dr. Nazile Kalaycı

HÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

3. Prof. Dr. Aksu Bora

HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü

4. Prof. Dr. Özlem Cankurtaran

HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

5. Doç. Dr. Aysun Balseven-Odabaşı

HÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

6. Doç. Dr. Nüket Paksoy-Erbaydar    

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

7. Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu

HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Temmuz 2018
Yasal Sorumluluk Sınırı