HÜKSAM Web Sayfasına Hoş Geldiniz.
Duyurular

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) tarafından yürütülen “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması”, koronavirüs (COVID-19) pandemisinin yaşandığı bu dönemde, özveri ile kesintisiz hizmet sunan kadın sağlık çalışanlarının karşılaştıkları riskleri, yaşadıkları güçlükleri ve gereksinimlerini saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci sona ermiş olup, Araştırma Raporu tamamlandıktan sonra paylaşılacaktır.
Araştırmaya katılarak bilgi, yaşantı, öneri ve deneyimlerini paylaşan tüm kadın sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu Yönergesi" revize edildi.

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Koruma ve Destek Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. Komisyona başvuru yapmaya ilişkin bilgi almak için lütfen tıklayınız...

İstanbul Sözleşmesi'ne Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Covid-19" başlıklı Teknik Bilgi Notu - Mart 2020

Covid-19'la mücadele günlerinde kadına yönelik mücadele de devam ediyor. "Korona Günlerinde Kadınlar için Şiddetten Korunma Kılavuzu"na erişim için lütfen tıklayınız.

Korona Günlerinde Görünmeyen İkinci Salgın: "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet!"

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ve Toplumsal Cinsiyet

HASUDER'in Covid-19 ve Mülteciler ile İlgili Eylem Çağrısı

"Birlikte Güçlenen Kadınlar" kitabı...

Birlikte Güçlenen Kadınlar kısa filmi...

Çocuk Evliliklerin Önlenmesine İlişkin Eğitim ve Toplum-Temelli Programların Uygulanması Projesi Sürmektedir.

Birlikte Güçlenen Kadınlar" isimli dijital hikayeler... (Dijital hikayelerin her birinde, görselin sağ alt köşesindeki "cc" simgesinden Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere altyazı ayarlaması yapılabilmektedir.)

Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile Kadınlar ve Erkekler (8 Mart 2018)

Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı

* Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları" Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Döneminden bu yana Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Programa erişim için lütfen tıklayınız...

Şiddet mağduru musunuz? Başvurabileceğiniz adresler için tıklayınız.

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Aralık 2020
Yasal Sorumluluk Sınırı